Fc2 Female Condom Canada

1fc2 female condom canadaIt kills Giardia, E coli, Klebsiella pneumoniae, proteus vulgaris, Pseudomonas, Salmonella, and Staphylococcus